Djeca Dječjeg vrtića Sunce posjetila su svoju izložbu

422

Dječji vrtić Sunce nalazi se u Fažani i prvi je dječji vrtić koji je dobio Međunarodno priznanje i status Eko-vrtića u Istarskoj županiji sa Zelenom zastavom i certifikatom.

Dijete je stvoreno od stotine.
Dijete ima stotinu jezika,
stotinu ruku,
stotinu misli,
stotinu načina za mišljenje,
za igranje, za govorenje,
stotinu načina za slušanje,
za čuđenje,
za voljenje, stotinu veselja za pjevanje i shvaćanje,
stotinu svjetova za otkrivanje,
stotinu svjetova za sanjarenje.

L. Malaguzzi¸