Kruno Lokotar predstavlja FALIŠ – festival alternative i ljevice, Šibenik

357

FALIŠ je prijatelj Fažana Media Festa, a u Fažani ga je predstavio umjetnički direktor festivala

Kruno Lokotar