Kruno Lokotar predstavlja FALIŠ – festival alternative i ljevice, Šibenik

389

FALIŠ je prijatelj Fažana Media Festa, a u Fažani ga je predstavio umjetnički direktor festivala

Kruno Lokotar