Međunarodni festivali FALIŠ i BOOKSTAN – prijatelji FAŽANA MEDIA FESTA

356

Značaj “Fažana Media Festa”, 1. Međunarodnog multimedijalnog novinarskog festivala koji će biti održan u Fažani od 13. do 22. rujna ove godine prepoznali su i organizatori dvaju respektabilnih međunarodnih festivala – hrvatskog FALIŠ-a i bosansko-hercegovačkog BOOKSTAN-a.

U sedam različitih programa (projekcije TV putopisnih reportaža; Bolja i hrabrija medijska BiH; predstavljanje knjiga koje su pisali novinari; Misija: Reporter; Mediji i satira; novinarske radionice & ulični performansi – ekološka i zdravstvena akcija) “Fažana Media Fest” će uz stanovnike i goste Fažane te volontere ugostiti i više od 40 istaknutih novinara, a festival će biti zaključen rock koncertom.

Između ostaloga bit će predstavljeni festivali prijatelji “Fažana Media Festa” – FALIŠ i BOOKSTAN. Evo što su rekli direktori tih dvaju festivala o odluci da podrže “Fažana Media Fest”

Emir Imamović Pirke, direktor FALIŠ-a (Festival lijevice i alternative), Šibenik ( www.falis.com.hr )

” – Jedino rješenje za probleme sa slobodom medija je u još više slobode medija” rekao je Mustafa Kemal Ataturk, jedna od najmarkantnijih političkih ličnosti prošlog stoljeća. No, tako nije mislio. Politika i vlasnici kapitala vole govoriti o famoznoj slobodi medija u istoj mjeri u kojoj tu slobodu preziru. Zbog toga se za sebe i svoju slobodu, neovisnost i profesiju mogu izboriti samo novinari i novinarke. Fažana Media Fest nije jedini, ali jeste jedan od načina da se ta borba vodi. Uspjeh nije zagarantiran, ali bez pokušaja je ishod predvidljiv. I nije niti malo povoljan.”

Damir Uzunović, direktor BOOKSTAN-a, internacionalni festival književnosti, Sarajevo ( www.bookstan.ba )

“Tražeći priče na istoku i na zapadu, pomičući granice zamišljenih i konfrontiranih svjetova, međunarodni festival književnosti Bookstan počinje sa novom avanturom. Na poziv sličnih i srodnih festivala koji se okupljaju oko teksta, svejedno da li ga pisali novinari ili književnici, Bookstan je odabrao da njegova prva stanica u povremenom izmiještanju iz Sarajeva bude baš Fažana i festival medija i novinarstva pod imenom Fažana Media Fest. Odavno književnost krade teme novinarima i novinarstvo književnicima, vrijeme je da se pomiješamo i vidimo ko je na većem dobitku.”