Radionica: Diskriminacija, žene i mediji

520

Četvrtog dana Fažana Media Festa 2022. održana je radionica za novinare: Diskriminacija, žene i mediji.
Jelena Jokanović, doktorandica Pravnog fakulteta u Beogradu sudionicima radionice je izložila primjere iz sudske prakse o diskriminaciji i što to znači u pravnom smislu te kako ju prepoznati. Niz slučajeva koji su pred Europskim sudom za ljudska prava dobili pravomoćne presude protiv država koje su dozvolile diskriminaciju žena predočeni su sudionicima koji su stekli nova znanja o pojmovima i praksi. Sudionici radionice će ubuduće brže i bolje znati prepoznati primjere diskriminacije žena, ali i drugih skupina.